Подаване на справка-декларация
по чл.116, ал.3 от Закона за туризма за месец СЕПТЕМВРИ 2020 година

ЕИК *:
Брой нощувки: *:
Телефон/факс*:
Електронна поща*:
*:
За да подадете Справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма е необходимо:
       1. Да изтеглите образец на декларацията.
       2. Да я попълните, подпишете и поставите печат на фирмата.
       3. Да я сканирате в .pdf или .doc формат.
       4. Да попълните формата за подаване на декларацията.
       5. Да прикачите сканирания файл посредством бутона "Прикачи файл".
       6. Да подадете декларацията посредством бутон "Подаване".
Изтегляне на образец на декларация по чл.116, ал.4 от ЗТ тук